Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hubungi Kami

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :

Unit Inspektorat
Bahagian Pencen
Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM
Kementerian Pertahanan

Tingkat 15, Menara TH Perdana,
Jalan Sultan Ismail,
50802 Kuala Lumpur

Tel : 03-2050 8131